Да затвориш кръга

"Юникс Солюшънс" ООД работи усилено, за да предложи цялостни решения, като доставя краен продукт, оптимизиран и добре интегриран със съществуващите системи на вашия бизнес.

Като системен интегратор, фирмата използва оборудване на световни производители, внимателно избирайки най-подходящите решения и продукти, спестявайки ресурси и ненужни разходи. Предлаганите от нас услуги, обхващат всички етапи от жизнения цикъл на комуникационната инфраструктура - анализ, становище, препоръки, проектиране, доставка, инсталиране и конфигуриране, поддръжка, обучение и консултации по оптимизиране и бъдещо развитие на комуникационната инфраструктура.

Обединяването на различните самостоятелни системи в един работещ комплексен и завършен продукт, ни позволява да намалим рисковете от загуба на контрол върху отделните елементи и същевремено да оптимизираме и увеличим ефективността. Това е основата на успеха ни като системен интегратор.

В зависимост от нуждите на клиента, фирмата се ангажира и работи с големи проекти, покривайки всички стадии в живота на проекта:

 • Консултиране
 • Проектиране
 • Разработка
 • Начални тестове
 • Доставка на оборудване
 • Изграждане
 • Внедряване
 • Пускови тестове
 • Поддръжка
 • Outsourcing и/или надзор на софтуерни проекти
 • Планиране на цялостни решения за ИТ инфраструктура