Излъчване на събития в Интернет

Конференции, частни събития, публични презентации, всеки има нужда да бъде видян от хора, които не винаги могат да присъстват. Чрез услугата ни за излъчване на събития в Интернет това може да бъде осъществено.

Чрез нашата система за онлайн излъчване можете да покажете вашето събитие пред определена аудитория. Независимо дали искате да го покажете на сайта си или да пренесете сигнала през океана до вашите партньори в чужбина, единственото което е необходимо е да ни предоставите сигнала от вашата система, студио или временна подвижна станция.

Използвайки опитът ни и изградената стабилна мрежа от точки за разпространение на аудио и видео сигнал в големите български Интернет доставчици предлагаме на медии да достигнат до зрителите или слушателите си онлайн.

Можете да вградите излъчването във вашата собствена страница или да направим частно и защитено излъчване за определен брой клиенти.

Ако се интересувате от онлайн излъчване на вашето събитие или телевизионна програма - свържете се с нас.