Unique TDMoE multiplexor device

SpiderMUX е устройство, с което можете да прекарате до 32 телефонни линии през един мрежов (Ethernet) кабел, спестявайки ви нуждата от скъпото телекомуникационно E1/T1/SDH оборудване. Телефонните линии могат да бъдат входящи или изходящи, в зависимост от нуждите ви.

SpiderMUX е напълно съвместим със свободната телефонна централа Asterisk, като по този начин предоставя уникалната възможност бързо и лесно да се решават различни комуникационни проблеми. Tелефонната централа Asterisk и нашият billing софтуер ви дават контрол над телефонията в офиса, хотела или града.

SpiderMUX е изключително скалируемо решение, с приложение от малкия офис до доставчика на телекомуникационни услуги. Необходимо е да свържете няколко устройства каскадно, за да получите още телефонни портове, и така - докато достигнете изискваното количество. В комбинация със софтуера за управление, който предлагаме, ви се предоставя възможността за ефективно управление на телефонията и уникалната възможност да станете оператор сам по себе си.

SpiderMUX е модулно устройство, позволяващо монтаж на до 8бр., 4 портови FXS или FXO модула, което от своя страна позволява използване само на едно SpiderMUX устройство, комбинирайки двата вида модули. Когато единият от FXO портовете е свързан с PSTN мрежата на оператор на телекомуникационни услуги (посредством FXO модула), а на другия FXS порт е свързан аналогов телефон(използвайки FXS модула), връзката между двата модула се осъществява двустранно. Това става през Asterisk върху TDMoE протокол, транспортиращ се през ethernet мрежа, към която SpiderMUX се свързва към ethernet мрежата, посредством модул с интегрирани в него ethernet контролер и switch.

SpiderMUX е универсален за използване както в малки офис мрежи така и в големи LAN и MAN мрежи. Позволява монтиране на различен брой FXS и FXO модули в едно шаси, за нуждите на малкия офис или монтиране на FXO модули в едно, а FXS модули в друго шаси, отдалечени на голямо разстояние и свързани помежду си с LAN или MAN ethernet мрежа. По този начин SpiderMUX ви дава голяма степен на свобода и голям брой възможни сценарии за свързване, съобразени с вашите нужди.

Защо точно SpiderMUX?

  • Поддържа високо качество на услугата и различни QoS-сценарии.
  • Поддържа преноса на всички видове трафик, включително глас, факс, модем и ISDN през Ethernet.
  • Изцяло централизирано управление и наблюдение.
  • Mинимално място и време за монтаж.
  • Възможност за подмяна на модули.
  • Напълно съвместим с всички видове хардуерни централи.
  • Напълно съвместим с Asterisk
  • Минимална и лесна конфигурация при пускане.
  • Бързо и лесно интегриране в съществуващи Ethernet мрежи.
  • Атрактивна цена.

За повече информация посетете SpiderMUX.com