Познаваме се по добре свършената работа

Разработки и проекти

 • Излъчване на парламентарните заседания в Интернет.
 • Излъчване на Военния телевизионен канал в Интернет.
 • Пренос на телевизиите TravelTV, TV Art и TV1 до кабелни оператори.
 • Пълно техническо обслужване на IPTV.bg.
 • Пълно техническо обслужване на "ХДТВ България" ООД.
 • Развитие на системата за IP телевизия на "ХДТВ България" ООД.
 • Разработка и внедряване на мултиплексиращ и кодиращ софтуер за цифрови кабелни телевизии.

Наши клиенти

 • Народно събрание на Република България
 • БТК АД и Министерство на отбраната
 • Interactive Media Services
 • ХДТВ България ООД
 • IPTV.bg
 • Паспорт Медиа ООД (TravelTV, TravelTV HD)
 • ТВ1
 • ТВ Арт
 • Пайнер Медиа
 • София Комюникейшънс АД - проектиране, изграждане и управление на първия в София частен MAN, създаване на софтуер за конфигуриране на потребители и отчитане на задълженията им. Доставка и поддръжка на оборудване. Обслужва всички големи интернет доставчици и Интернет зали. Поръчител ЕСТ АД и София Комюникейшънс АД.
 • Мтел АД (чрез София Комюникейшънс АД) - изградена и функционираща SDH мрежа за нуждите на Мтел АД на територията на гр. София.
 • New Films TV - Bulgaria - изцяло UNIX базирано MPEG-2 решение за цифрово излъчване на 24 часови телевизионни канали, включващо софтуерна разработка и хардуерна доставка. Поръчител ЕСТ АД и НЮ ФИЛМС ТВ - България ООД.
 • ЕСТ АД - проектиране, изграждане и внедряване на цялостна система за управление на над 50 каси на територията на София. Включват се и всички услуги, внедрени от ЕВРОТУР САТ ТВ АД към техните абонати, а те са кабелна телевизия (по пакети), платени телевизионни канали, кабелен интернет, отдаване под наем и следене на кабелната мрежа към трети Интернет провайдери, продажби, наеми и лизинги. Предстои внедряването на модулите за телефония през кабелната мрежа на оператора. Доставка на необходимо оборудване, работни станции, принтери и друго комуникационно оборудване.
 • ЕСТ АД и Евроком - Пловдив - Проектиране на системата за пренос на данни и телевизия на територията на България с капацитет над 80 Gbit. Доставка и поддръжка на техника. Проектът е разработен и завършен в по голямата си част: прокарване на кабелите и разполагането на активните устройства за Южна България.
 • Bulgarian Telecom NET - консорциум между София Комюникейшънс, ЕСТ АД, Евроком - Пловдив и М-САТ - Варна - "Юникс Солюшънс" ООД участва в проектантската група, създадена от консорциума за разработка и внедряване на услугата Телефония през мрежите на кабелни оператори на територията на страната.
 • TOP.BG - Сайт, изцяло създаден и проектиран от "Юникс Солюшънс" ООД. Цялостна софтуерна и хардуерна реализация. Доставка, разработка и поддръжка на хардуеър и софтуер. Поръчител ПИО Комерс ООД.
 • Радио "Търговище" - Изградена система за архив на излъчванията и система на излъчване на медия съдържание.
 • АЙ-ПИ Видео - Софтуер за отдаване под наем и продажби на видео касети на територията на България.
 • СУ "Свети Климент Охридски" - Факултет по математика и информатика. Служители на фирмата са гостуващи лектори на курса "Мрежова сигурност". С това се надяваме, че подпомагаме развитието на високо квалифицирани и security minded администратори, програмисти и друг технически персонал.

Предишни проекти и разработки

 • Изграждане и поддръжка на най-голямата MAN (Metropolitan Area Network) в България MAN - София..
 • SDH мрежа за Мтел - изграждане на SDH сегмент за нуждите на мобилен оператор.
 • Кабелна телевизия - цялостно решение за кабелен оператор и управление на бизнеса.
 • Интернет достъп - пълно решение за Интернет доставчици и кабелни оператори, вкючващо управление, наблюдение, разплащания и статистики.
 • Хардуерни разработки
  • TDMoE мултимплексор SpiderMux - TDM телефония по ethernet SpiderMUX.com
 • Цифрова телевизия - система за излъчване на цифрова телевизия и поддържане на архив на базата на Линукс сървъри и mpeg2 с пълно управление през web интерфейс.
 • Телефонни системи
 • Интернет портала Top.bg.

MAN София - проект, изпълнение и поддръжка

 • "Юникс Солюшънс" ООД са основни изпълнители по договор за изграждане и поддръжка на MAN - София. Проведени са консултации и приети препоръки по:
  • Бизнес модела
  • Оптимизация на разходите
  • Избора на използваната техника
  • Схема и топология на мрежата
  • Настройки и оптимизации на мрежата
  • Близко сътрудничество с изграждащите мрежата на физическо ниво.
  • Обслужваме над 300 клиента, между които най-големите Интернет и комуникационни доставчици като Orbitel, SpectrumNet, TPN, Neterra, EvroNet и мн.др.
  • Изграден е сайт за наблюдение, използващ се от клиентите ни.
  • Наблюдаваме над 600 клиентски порта и над 1000 клиентски виртуални мрежи.
  • Изградили сме над 50 технически центъра.
  • Мрежата има среден растеж от 20 нови порта на месец.

MAN София - Работа

 • Екипи, отговарящи за MAN мрежата
  • Поддръжка
  • Изграждане
  • Администратори
  • Мениджърски екип
  • Разработка на собствен софтуер, управляващ бизнеса и технологичните процеси в мрежата.

MAN София - support center

 • Работи 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
 • Центърът за поддръжка разполага със:
  • Система за регистриране на проблеми, интегрирана с MAN софтуера
  • Виртуален call center със следните функционалности:
   • Automatic failover
   • GSM gateway
   • Call queue
   • IVR
   • Call forwarding
   • Least cost routing

MAN София - Софтуер

 • Финансов модул
  • Проформи, плащания, уведомяване за плащане, справки и т.н.
  • Складов модул
  • Пълно проследяване на заведеното оборудване - паспортизация.
  • Модул, управляващ контактите с клиентите (CRM).
  • Модул за заявки за изграждане на линии.
  • Достъп до разнообразни статистики.
 • Управление на всички технически действия, свързани с администрирането на мрежата - provisioning
  • Конфигуриране на портове и влани.
  • Следене на конфигурации на шасита и комутатори.
  • Графики за натоварването и статистики за ползването по портове/точки.
  • Автоматично балансиране на трафика в мрежата.
  • Осигуряване на отказоустойчивост.
  • Наблюдение на температури и ел. захранване.
  • Интерактивна карта на мрежата.
 • Web базирана система
  • Всяко действие е обвързано с права, давайки възможност за разделение на работата и контролиране на достъпа до информацията.
  • Пълна история на действията в системата.

SDH мрежа за Мобилтел

 • Осигурява свързаност между базовите станции и централите на Мтел.
 • Изградена на базата на инфраструктурата на София Комюникейшънс.
 • Предоставено know-how.
 • Предоставени консултации по избора на оборудване.
 • Инсталиране, настройка и поддръжка на мрежат.а
 • Изградени над 100 линии.

Софтуер за кабелна телевизия

 • Използва се от "ЕСТНет" АД.
 • Обслужва над 120,000 абоната в цялата страна.
 • Ползва се във всички 80 каси на фирмата.
 • Управлява всички процеси, свързани с абонатите.
 • Включване към мрежата.
 • Автоматично следене на задълженията.
 • Предупреждения за изключване.
 • Справки и статистика.
 • Координиране работата на техници и персонал.

Софтуер за кабелен интернет

 • Обслужва клиентите в мрежата на "ЕСТНет" АД.
 • Използва се от 15 провайдера в мрежата.
 • Позволява на всеки провайдер да продава услугите си на крайни абонати, ползвайки преносната среда.
 • Позволява на собствениците на мрежата да определят условията.
 • Предлага разнообразни статистики за провайдерите и собствениците на мрежата.

Текущи проекти

 • Разработка на градски и транзитни телефонни централи.
 • Разработка на собствен хардуер за достъп на крайни абонати.
 • Междуградска оптична мрежа за пренос на данни.