Да искаш и да можеш

"Юникс Солюшънс" ООД е създадена през 2002 година като естествено продължение на колективната работа на днешните съдружници. Фирмата е изградена с цел подобряване комуникационните и мрежови услуги на територията на столицата и реализиране на проекти с уникални и иновационни технологии с отворен код. Основоположници на "Юникс Солюшънс" ООД са трима млади ентусиасти, допринесли с иновации в българските и световни информационни технологии. Фирмата използва и работи изцяло с отворени технологии, стратегия, следвана и от големи фирми като IBM, Novell и Google.

Фирмата се ангажира с разработка на софтуер, базиран на отворени технологии. Разработва система за цифрова телевизия, система за изнесени номера и VoIP телефония, система за управление на бизнеса, система за управление на МАН мрежа и система за управление на Интернет услуги за CATV. Разработва първия по рода си TDMoE мултиплексор - уникално устройство, поставящо качествено нови стандарти в телекомуникационния бизнес, което позволява свръх-скоростното изграждане на телефония, на места, където има съществуваща мрежова инфраструктура.

В първите си дни фирмата разполага едва с трима служители. За три години, броят на служителите нараства на над двайсет души. Фирмата притежава софтуерни, мрежови и хардуеърни специалисти, покриващи широка гама задачи и приложения в многобройни и разнообразни по характер проекти.

Знание, натрупано от опит

Фирмата има солиден опит в проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на:

  • Пакетни и TDM мрежи - MAN, SDH, IP и др.
  • Конвенционални и VoIP телефонни системи
  • Софтуер за управление на бизнеса
  • Софтуер за управление и наблюдение на технологични процеси
  • Големи web портали
  • Системи за цифрова телевизия
  • Системи за pay-per-view и VoD