Изграждане на станции за цифрово кабелно разпространение и осигуряване на сигнал

Предлагаме конвертиране на аналогови кабелни мрежи до цифрови такива чрез осигуряване на комплексна услуга по изграждане на цифров мултиплекс и доставяне на качествен тв сигнал през вече изградената инфраструктура на оператора.

Осигуряването на качествен сигнал и цифровото мултиплексиране в подходящ за разпространение в кабелни мрежи формат изисква сериозни инвестиции в техника, инсталация, изграждане на технически помещения, наемане на денонощен дежурен обучен технически персонал и много други.

Всичко това, може да бъде спестено или сведено до минимум със съвременните средства за изграждане на цифров headend, с които разполагаме.

Вашата аналогова мрежа може да бъде превърната в цифрова в рамките на няколко седмици. Една такава конверсия не струва много, а потенциалните ползи за вас и вашите клиенти са огромни.

Ако искате да получите повече информация за услугата - свържете се с нас.