Караме нещата да се случват

"Юникс Солюшънс" ООД е системен интегратор, фокусиран върху информационната инфраструктура, комуникациите и бизнес приложенията от ново поколение. Използването на отворени стандарти, технологии и свободен софтуер позволява да предлагаме решения, независими от конкретни производители на софтуер и хардуер, независими от ограничаващи лицензни споразумения и в същия момент ценово ефективни и скалируеми. Иновационният подход при внедряването на най-новите технологии ни позволява да надхвърляме първоначалните очаквания към започнатите от нас проекти.

Преди всичко са хората

"Юникс Солюшънс" ООД разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, доказали се в изпълнението на големи проекти и натрупали сериозен опит в работата с партньори и клиенти. Всеки участник в екипа е показал изключителни качества и последователност в усвояването и използването на технологиите при проектите на фирмата. Служителите ни демонстрират широк спектър от знания и умения в сферата на информационните технологии. Политика на фирмата е да насърчава самоинициативата, личните идеи и разработки на нейните служители. Новите идеи за оригинални решения и проекти са винаги добре дошли. Всеки един служител се оценява индивидуално, като се набляга на лични качества, знания и постигнатите резултати. Да работиш в "Юникс Солюшънс" ООД е изключително демократичен и либерален процес, даващ възможност за пълна свобода на творческа изява сред млад, амбициозен и професионален колектив.

Споделете нашия опит

Предлагаме ИТ решения в следните области:

 • В сферата на медиите:
  • Изграждане на цифрови кабелни приемащи и излъчващи станции.
  • Изграждане на IP базирани приемащи и излъчващи телевизонни станции.
  • Излъчване на телевизионни канали.
  • Пренос на телевизионни канали до кабелни мрежи.
 • В сферата на телекомуникациите:
  • Проектиране, изграждане, и поддръжка на мрежи с активно LAN, WAN, MAN и SDH оборудване.
  • Пасивни кабелни системи СКС - структурните кабелни системи.
  • Инсталация, конфигурация и поддръжка на маршрутизатори (routers), частни виртуални мрежи (VPN), защитни стени (firewall), системи за засичане на пробиви (IDS).
 • ИТ инфраструктура:
  • Администриране и експлоатация на бизнес информационни системи и имплементирани бизнес решения - сървъри, работни станции, преносими и "hand-held" компютри.
  • Организация, контрол и управление на ИТ проекти.
  • Бизнес софтуер за кабелни оператори и интернет доставчици.
   Изработка на софтуер, продажба, внедряване и поддръжка за кабелна телевизия и достъп до Интернет, включващ всички бизнес модули за управлението му: разплащания, инвентар, справки, управление и др.
  • Системи и софтуер за конвенционална и VoIP телефония: SpiderMUX
  • Софтуер за управление на MAN.
  • Екипи, обучени и квалифицирани в поддръжката и изграждането на MAN и SDH мрежи.
  • Цялостно решение за изграждане и поддръжка на MAN мрежа.
 • Системи за съхранение на информацията (storage) - изготвяне на индивидуални решения за back-up, покриващи вашите днешни и утрешни нужди.
 • Решения за информационна сигурност - от сигурност, залегнала в дизайна на мрежите ви, през разработката на различни политики за сигурност (security policies), внедряване на най-новите технологии за защита и приложение на политиките за сигурност - до обучение на персонала ви за правилно експлоатиране на комуникационната техника. Целта е предотвратяване на пробив през най-слабата брънка - човека.

И още нещо от нас

 • Системна интеграция, консултации, проектиране, внедряване и поддръжка за реализирането на вашата идея.
 • Решения "до ключ", включващи всички етапи по реализирането на вашия проект.
 • Разработка на специализиран софтуер, отговарящ на вашите нужди.

5 основателни причини

 1. Сериозен екип от специалисти.
 2. Добро познаване на пазара и ориентиране в новите тенденции.
 3. Караме нещата да се случват, разчитайки на опита и уменията си.
 4. Предлагаме иновационни решения, базирани на свободен софтуер.
 5. Нашите партньори отчитат постоянен растеж.